FANDOMAkcja "Wieniec"

Październik 1942r. przyniósł mieszkańcom Warszawy zupełnie zaskakujące wydarzenie: w nocy z 7/8 w kilku miejscach na peryferiach stolicy zdetonowano potężne ładunki wybuchowe, wysadzając tory i pociągi na warszawskim węźle kolejowym. Była to akcja ochrzczona przez jej organizatorów kryptonimem "Wieniec".

Całością akcji dowodził por. sap. inż. "Zbyszek" (Zbigniew Lewandowski), który wspólnie z por. sap. "Chwackim" (Józefem Pszennym), por. sap. "Leonem" (Leon Tarajkowicz|Leonem Tarajkowiczem]]) i "Doktór" (Zofią Franio) przeprowadził rozpoznanie i przygotował dywersję. Nad pracami tymi czuwał z ramienia KG AK szef Związku Odwetu ppłk. sap. "Teodor" (Franciszek Niepokólczycki), a z ramienia Okręgu Warszawskiego jego komendant płk. dypl. "Konar" - "Monter" (Antoni Chruściel). Założeniem akcji było zniszczenie obu torów na każdej linii. Z wykonaniem akcji, którą miało wykonać 7 patroli obejmujących około 40 ludzi, czekano na sprzyjającą okoliczność, jaką miało być bombardowanie Warszawy przez lotnictwo sowieckie bardzo aktywne latem 1942r. Naloty jednak nie następowały.?

Przedłużające się oczekiwanie przerwał rozkaz Komendanta Głównego AK gen. "Grota" (Stefan Rowecki), który komendantowi Kedywu OW, kpt. "Chuchro" (Jerzemu Lewińskiemu) nakazał wykonanie akcji w nocy z 7/8 X 1942r.

Akcja wieniec

www.169.zhr.pl

Na prawym brzegu Wisły, gdzie zadanie realizować miały oddziały batalionu saperów por. "Chwackiego" wykonano następujące uderzenia:

1. Na linii kolejowej Warszawa - Małkinia, na odcinku Marki - Zielonka patrol sierż. "Wacka" (Wacława Kłosiewicza) o godz. 0:25 odpalił minę pod pociągiem powodując wykolejenie parowozu, trzech wagonów towarowych i jednego osobowego, który został całkowicie zniszczony, rozbijając przy tym dwa tory kolejowe. Spowodowana wybuchem przerwa w ruchu na tej linii trwała około 20 godzin.

2. Na linii kolejowej Warszawa - Bęblin, między stacjami Wawer - Anin, patrol ppor. "Gajowego" ([[Mieczysław Zborowicz|Mieczysława Zborowicza]]) o godz. 0:27 wysadził tory na betonowym przepuście pod pociągiem służbowym, wykolejając parowóz i zrywając obydwa tory. Przerwa w ruchu trwała 10 godzin.

3. Na linii kolejowej Warszawa - Siedlce, w rejonie bloku Antoniów (niedaleko Rembertowa), patrol por. "Chwackiego" ([[Józef Pszenny|Józefa Pszennego]]) o godz. 1:10 wysadził w powietrze tory pod wolno jadącym pociągiem sanitarnym, uszkadzając lokomotywę i wlokące się za nią wagony. Przerwa w ruchu trwała ok. 7 godzin.

4. Na linii kolejowej Warszawa - Działdowo, między Płudami a Warszawą-Pragą o 13 km od stolicy, o godz. 1:10 patrol ppor. "Pastora" (Władysława Babaczyńskiego) wysadził tory pod wolno jadącym pociągiem towarowym. Parowóz przejechał przez rozerwane szyny, a wagony najechały na siebie nie wykolejając się jednak. Przerwa w ruchu trwała ok. 7 godzin. Przyczyną nie w pełni udanej akcji według jej obserwatora, którym był por. "Jan" (Jan Kajus Andrzejewski), była zbyt mała prędkość pociągu.?

Na lewym brzegu Wisły, gdzie dywersjami kierował por. "Zbyszek", akcję rozpoczęto nieco później, tzn. wówczas gdy Niemcy skoncentrowali swe przeciwdziałania na prawym brzegu rzeki.

5. Na odcinku linii kolejowej między Warszawą Zachodnią a Włochami, w wykopie koło stacji Rozrządowa, gdzie dywersją dowodził por. "Zbyszek", o godz. 2:10 wysadzono 2 tory kolejowe; wysadzono też 2 tory w wykopie łączącym Włochy ze stacją Warszawa Towarowa i z linią obwodową.. W ostatniej chwili zniszczono także tor w odgałęzieniu Warszawa Zachodnia - Radom. Na powstałą w szynach wyrwę najechał bardzo wolno jadący pociąg towarowy z Radomia. Przerwa w ruchu na trasie do Kutna trwała 1,5 godziny

6. Na odcinku Okęcie - Piaseczno, przy stacji kolejowej Pyry, tory pod jadącą lokomotywą wysadził kobiecy patrol minerski pod dowództwem "Tosi" (Antoniny Mijal).

7. Za stacją Włochy o godz. 2:45, po jednej szynie przy rozgałęzieniach w stronę Skierniewic i w stronę Błonia usiłował wysadzić patrol por. sap. "Mieczysława" (Stanisława Gąsiorowskiego).