FANDOM


Jan Grycz
Grycz Jan– Cichociemny PS.? ,,Dziadzio”, ,,Fiołek” ,? vel Janusz Górka (1909-1943) st. Podporucznik piechoty.

Urodzony? 10 grudnia 1909 roku? w Chomęcicach k.Poznania . Ukończył Szkołę Wydziałową w Poznaniu, Państwową Średnią Szkołę Rolniczą w Bojanowie.

Od czerwca 1939 roku opracowywał plany mobilizacji w rolnictwie na wypadek wojny dla województwa poznańskiego.

? We wrześniu 1939 wcielony do Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, po czym skierowano go do województwa Lwowskiego. 18 września 1939 roku dotarł do Rumunii. We Francji 18 października 1939 roku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, przydzielono go do kompanii karabinów maszynowych . Od 6 listopada 1939 do 12 kwietnia 1940 był szkolony w Szkole Podchorążych Piechoty. Przydzielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich brał udział w kampanii norweskiej, w tym w walkach o Narvik. Za dokonania na polu walki odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po klęsce Norwegii, udał się do Francji, skąd po kilku dniach dotarł do Wielkiej Brytanii. Jan Grycz został mianowany kolejno plutonowym podchorążym ze starszeństwem, sierżantem podchorążym, a po zaprzysiężeniu w Sztabie NW. Podporucznikiem ze starszeństwem.

Do okupowanej Polski skoczył w ramach operacji ,,Measles” w okolice Łowicza.

W Kraju skierowano go do Związku Odwetu, a później do Kedywu Okręgu AK ,,Brześć”. Grycz wyszkolił 3 plutony, w ramach szkoły Leśnej Młodszych Dowódców Piechoty w której był komendantem.

Po rozwiązaniu szkoły wraz z 2 plutonami skierował się na Polesie Wołyńskie aby bronić ludność polską przed ukraińskimi bandami.

Początkowo udawało mu się odnosić sukcesy, jednak w obliczu przeważających sił niemieckich, ukraińskich oraz węgierskich poległ około 6-8 sierpnia 1943.

Odznaczony 4 krotnie Krzyżem Walecznych.